U bevindt zich hier: Thuus » Geschiedenis » Hoog bezoek

Hoog bezoek

Minister Cals in Diever en bezoekt de molen

Diever. Minister Cals heeft woensdag een bezoek aan Diever gebracht in verband met de restauratie der Nederlands Hervormde Kerk. De restauratiecommissie had ter gelegenheid hiervan een bijeenkomst belegd in het Schultehuis, waarbij onder meer aanwezig waren de commissaris der Koningin in Drente, mr. J. Cramer, dr. P. Glazema, directeur van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, en de directeur van het Provinciaal Drents Museum te Assen, de heer Helbers.

Tijdens deze bijeenkomst sprak dr. Glazema over de resultaten van de opgravingen in de kerk te Diever. De heer Helbers gaf een uiteenzetting over de restauratiewerkzaamheden. Daarna werd de kerk bezichtigd, alsmede de pas gerestaureerde korenmolen „De Vlijt". Tenslotte begaf het gezelschap zich naar het openluchttheater, waar een voorstelling van „De getemde feeks" werd bijgewoond.

Bron: De Tijd van vrijdag 6 juli 1956.